kalibrasi tekanan

Kalibrasi Tekanan

Apr/27 By

Kalibrasi Tekanan Alat ukur tekanan secara garis besar terbagi 2 (dua) jenis. Jenis pertama adalah alat ukur secara langsung besaran tekanan dengan cara kesinambungan gaya, jenis ini yang biasanya digunakan